Partners

VSZ Assuradeuren

VSZ Assuradeuren is het private alternatief voor UWV. VSZ Assuradeuren levert financiële oplossingen die bedrijven en instellingen in staat stelt eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en dit risico privaat te verzekeren. Eigen risicodragerschap betekent verantwoordelijkheid voor werknemers. Niet alleen tijdens, maar ook na hun arbeidscontract. VSZ zorgt er hierbij voor dat het risico van ziekte is verzekerd en re-integratie is gewaarborgd. Ten aanzien van de re-integratie waarborging werkt VSZ Assuradeuren samen met Acture. Acture is private uitvoerder sociale zeker-heid. Dit betekent dat Acture in plaats van UWV uitvoering geeft aan de Ziektewet voor mensen zonder arbeidsovereenkomst. Acture neemt zoals gezegd de uitvoering Ziektewet, re-integratie en de uitbetaling van ziekengeld volledig van u over wanneer u besluit om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, zodat u zich kunt blijven focussen op de belangrijke zaken rondom uw bedrijf.

VSZ Assuradeuren
Van Heuven Goedhartlaan 935-B
1181 LD Amstelveen
020-2602420 
info@vszassuradeuren.nl

« Bekijk alle partners