Over de VPRA

De VPRA behartigt de collectieve belangen van haar leden richting stakeholders. Leden genieten verschillende financiële en praktische voordelen.

Wat doet de VPRA?

 • We behartigen de collectieve belangen van onze leden richting stakeholders. Dit kan gaan over specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van pitchrichtlijnen, maar ook over het in algemene zin promoten van het pr/communicatievak en de meerwaarde van bureaus.
 • We ondersteunen de aangesloten bureaus bij het verbeteren van hun vakinhoudelijke en bedrijfseconomische functioneren, onder andere door bijeenkomsten over vakinhoudelijke onderwerpen en het stellen en toetsen van normen voor de bedrijfsvoering.
 • We vormen een platform voor ontmoeting en ontwikkeling van de aangesloten bureaus. Daarbij richten we ons op zowel directies als medewer­kers.
 • We stimuleren en faciliteren het onderlinge contact tussen directies en medewerkers van de bureaus in sociaal-collegiale zin.
 • We vormen een ‘loket’ waar de buitenwereld informatie kan verkrijgen over de aangesloten bureaus, in zowel collectieve als individuele zin.

Dit doen we vanuit kernwaarden die zich specifiek richten op het bureauwezen:

 • Kwaliteit (professioneel, deskundig, betrouwbaar en zorgvuldig)
 • Saamhorigheid
 • Innovatie
 • Hulpvaardigheid

Wat biedt de VPRA

Een lidmaatschap bij de VPRA biedt een aantal voordelen. Deze voordelen zijn hieronder te lezen.

 • Kwaliteitskeurmerk en organisatieverbetering: Onderscheid je van honderden andere bureaus met het VPRA Certificaat dat onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap en staat voor een bureau met een goede bedrijfsvoering. De audit die je hiervoor ondergaat  biedt bovendien de gelegenheid om je bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.
 • Kennisdeling: Put uit de collectieve kennis uit ons netwerk en help collega’s.
 • Vakinhoudelijke updates en events: Krijg gratis of met aantrekkelijke korting toegang tot events en workshops. Dit geldt ook voor evenementen en activiteiten van de VEA (Vereniging van Communicatie Adviesbureaus) en IDEA (Independent Dutch Event Association).
 • Financieel voordeel: Realiseer aanzienlijke besparingen op tools en diensten door onze collectieve afspraken met partners. Bekijk alle partners
 • Uniformiteit: Gebruik onze beproefde algemene leveringsvoorwaarden, personeelscontracten en overeenkomsten met opdrachtgevers. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat.
 • Vermelding op de website: Krijg een gratis vermelding op hét portaal voor Pr-bureaus www.vpra.nl, inclusief een kort bedrijfsprofiel en contactgegevens.
 • Gebruik van ons platform: Werf nieuwe medewerkers of promoot jouw (klant)evenementen via de website. Stuur je vacature of evenement in via het contactformulier.