Lid worden

Onze leden

Maatschap voor Communicatie

Maatschap voor Communicatie.
Zie ook www.mvc.nl

Wij helpen organisaties beter en effectiever communiceren. Vanuit de overtuiging dat communicatieve organisaties beter presteren. Wij zijn ijzersterk in het initiëren en voeden van dialogen die er toe doen. Dialogen die de binnen- en de buitenwereld verbinden. Wij werken voor ministeries, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties als RWS, de SVB en ProRail alsmede private partijen die veel in en voor het publieke domein werkzaam zijn. Onze thuisbasis is Utrecht. Ons ervaren kernteam van circa tien adviseurs versterken we waar nodig met (uitvoerende) specialisten zoals trainers, storytellers, vormgevers, tekstschrijvers, eventbureaus, campagnemakers en gameontwikkelaars. Wij ontwikkelen de strategie en zorgen dat het voor elkaar komt.

Interne communicatie
Betere interne communicatie. Dat is vrijwel altijd de belangrijkste conclusie na een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Maar hoe doe je dat? Hoe verbeter je de interne dialoog? Maatschap voor Communicatie ondersteunt bestuurders, leidinggevenden, project- en programmamanagers bij het invullen van hun communicatieve rol. Coaching, teamcoaching en trainingen conform factor C zijn een essentieel onderdeel van onze dienstverlening.  

Verandercommunicatie
Communicatie is een kritische succesfactor bij reorganisaties, fusies of cultuurveranderingen. Elke verandering vraagt om een specifieke aanpak. Wij ontwerpen samen met u een strategie die past bij het type verandering of organisatieontwikkeling en helpen bij de uitvoering. Werksessies, large scale events maar bijvoorbeeld ook organisatieopstellingen behoren tot ons instrumentarium.

Positionering en reputatie
Maatschap voor Communicatie helpt u bij het formuleren en betekenis geven van positionerings- en reputatievraagstukken. Wat is de kracht van de organisatie (of het programma of project), wat is het onderscheidend vermogen,  wat is de meerwaarde voor de verschillende stakeholders en wat betekent dat voor het dagelijkse werk?  Wij maken stakeholdersanalyses, message houses en helpen bij het inrichten van dialogen om de positionering en reputatie te formuleren en betekenis te geven.

Beleidscommunicatie
Beleidscommunicatie speelt zich af in een complex bestuurlijk en maatschappelijk veld. Het kennen van de spelers en het snel kunnen doorgronden van de inhoudelijke vraagstukken zijn essentieel voor een effectieve communicatie. Wij zijn veelgevraagd sparringpartner voor bestuurders en de ambtelijke top. Wij ontwikkelen participatiestrategieën en faciliteren participatietrajecten. Bewonersavonden, focusgroepen, ontwerpateliers, onderstroommetingen behoren tot ons palet.
Wij voelen ons thuis op terreinen als gebiedsontwikkeling, onderwijs, verkeer en vervoer, veiligheid en water.

Organisatie van communicatie
Hoe ‘accountable of agile’ moet je afdeling zijn? Hoe is het samenspel met andere disciplines? Welke invloed kan en wil je hebben in de bestuurskamer? Voor welke inhoudelijke opgave staat de afdeling de komende jaren?  Wij ontwikkelen het afdelingsprofiel en vertalen die door naar de individuele competenties.  Daarnaast versterken we diverse afdelingen als interimmanager of kwartiermaker. Steeds vanuit de filosofie dat het een belangrijke taak van de afdeling is om anderen communicatiever te maken.

Onze aanpak is altijd maatwerk. Vanuit een doordachte strategie maken we gebruik van innovatieve en inspirerende methoden en werkvormen. Altijd op het grensvlak van 'proven technology' en vernieuwing. Wij stimuleren graag het vakgebied , zo zijn wij een van de founding fathers van de leerstoel van Logeion (Noelle Aarts) en organiseren we vrij toegankelijke professionaliseringsbijeenkomsten onder het label Meesters in Interactie.

 

« Bekijk alle leden