Lid worden

Onze leden

De Issuemakers

De Issuemakers is een communicatie-adviesbureau gespecialiseerd in het managen en agenderen van (maatschappelijke) issues.

Issues zijn onderwerpen die er in de samenleving en de politiek toe doen. Onderwerpen waar verschil van mening over bestaat, met voor en tegenstanders. Onderwerpen die discussie oproepen. Die relevant zijn en waar mensen zich bij betrokken voelen.

Wij zien issues daarom als kans. Organisaties kunnen gebruik maken van de kracht van issues. Door te inventariseren wat deze betekenen voor hun bedrijfsvoering, door optimaal voorbereid te zijn voor het geval een issue escaleert of door zelf een issue dat voor hen relevant is, op de kaart te zetten en groot te maken.

Door deze issues daarna te koppelen aan bedrijven, merken en organisaties kunnen zij zich met deze issues maatschappelijk positioneren en/of hun aanpak maatschappelijk verankeren.

Wij kiezen daarbij voor een geïntegreerde aanpak waarbij de issues die voor een organisatie relevant zijn of kunnen worden centraal staan. Wij signaleren deze issues, helpen ze te managen en koppelen ze aan bedrijven, merken en organisaties, zodat zij zich hiermee maatschappelijk kunnen verankeren en positioneren.

Voor onze opdrachtgevers hebben wij een aantal tools op het gebied van issuemonitoring, issuemanagement, stakeholdersmanagement en scenario-analyseontwikkeld waardoor organisaties optimaal op de hoogte zijn en sturing kunnen geven aan hun issues. Deze tools zetten wij exclusief in voor onze opdrachtgevers. 

Een strategische en creatieve aanpak is onze aanpak
Als middelgroot adviesbureau zijn wij in staat persoonlijk en flexibel met u samen
te werken. Wij analyseren, creëren en managen uw issues. Wij zoeken voor onze opdrachtgevers creatieve onverwachte ingangen om de aandacht te krijgen. Onze strategische denkwijze en pragmatische aanpak maakt ons - mede dankzij onze jarenlange ervaring - uniek.

PR en PA zijn onze wortels
Onze basis ligt bij PR/sponsoring en PA, waardoor we in staat zijn deze instrumenten optimaal te integreren en voor ons te laten werken. De communicatiedisciplines zijn daarbij niet meer dan instrumenten die afhankelijk van de opdracht ingezet kunnen worden en mogen nooit doel op zich worden. Onze instrumenten daarbij zijn o.a. public affairs, issuemanagement, stakeholdermanagement, crisismanagement, crisiswoordvoering, persaanpak, social media en maatschappelijke sponsoring 

Inzet van social media en  ICT
Bij onze activiteiten maken we zo optimaal mogelijk gebruik van de mogelijkheden die social media en internet ons bieden. 

Mayke of Sybrig van Keep
De Issuemakers BV
Rembrandtweg 41
1181 GE Amstelveen
T 020 3455088

Email: mayke@issuemakers.nl / sybrig@issuemakers.nl 

Website: www.issuemakers.nl

« Bekijk alle leden