Lid worden

Onze leden

Why Communications

Why Communications richt zich op organisaties en projecten die maatschappelijke impact hebben. Denk aan (semi)overheid, ngo’s, commerciële initiatieven met maatschappelijke impact. Dan kan in opdracht van bestaande communicatie en pr bureaus, maar ook in netwerkverband samen met andere zzp’ers of zelfstandigen in de communicatiebranche. Why Communications werkt vanuit kritisch partnerschap. Altijd op zoek naar de vraag achter de vraag, op zoek naar het ‘waarom’. We willen onze opdrachtgevers uitdagen, een spiegel voorhouden en hem of haar helpen een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Onder het motto ‘niet omdat het moet, maar omdat het zinvol is’ zijn we kritisch over de meerwaarde van de inzet van communicatie(middelen) als andere (bijvoorbeeld bedrijfsorganisatorische) oplossingen effectiever zijn. Maar wel altijd als partners, vanuit de gedachte dat samenwerking essentieel is voor effectieve en duurzame communicatie. Why Communications is voor opdrachtgevers specifiek van toegevoegde waarde in de volgende situaties: Intern

  • Why Communications helpt organisaties die hun communicatie-afdeling vernieuwen of herstructureren en helpt communicatieafdelingen die behoefte hebben aan betere positionering of profilering. Omdat Why Communications ervaring heeft aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemerszijde kan zij vanuit beide perspectieven analyseren welke vernieuwingen of aanpassingen nodig zijn. Why Communications kan adviseren, maar ook implementeren. Kernwoorden daarbij zijn empathie, transparantie en betrokkenheid.
  • Why Communications helpt organisaties die de effectiviteit van hun communicatie(afdeling) willen verbeteren. We kijken naar interne en externe effectiviteit op basis van meetbare doelstellingen en monitoring. Uitgangspunt is altijd dat de communicatie van meerwaarde is voor de organisatie en dus aansluit bij de organisatiedoelstellingen.

Extern

  • Why Communications helpt organisaties met het bouwen en beschermen van de reputatie. We analyseren welke onderwerpen en thema’s kansen of risico’s vormen en ontwikkelen op basis daarvan een communicatieprogramma dat de reputatie van de organisatie versterkt. We bereiden de organisatie voor op mogelijke crises, door het opzetten van protocollen en checklists. En mocht het een keer mis gaan dan helpen we de organisatie met bijvoorbeeld een (media)strategie, woordvoering en interne  en externe communicatie.
  • Why Communications helpt organisaties die hun social impact willen versterken. Door mee te denken over hoe social impact past bij de eigen identiteit, hoe het de reputatie kan versterken, welke samenwerkingen kansrijk kunnen zijn en hoe de organisatie het verhaal geloofwaardig en authentiek kan vertellen, zowel intern als extern.

Why Communications is opgericht door Monique Botman, een veelzijdige professional met 25 jaar ervaring in het communicatievak, zowel inhoudelijk als op het gebied van het managen van communicatie.

Monique Botman Nemelaar 48 2036 EG Haarlem T 06-5492 1040 E monique@whycommunications.nl

« Bekijk alle leden