De huidige VPRA (‘VPRA-nieuwe-stijl’) is in 1997 ontstaan uit een samengaan van leden van de voormalige Vereniging van Public Relations Adviesbureaus (VPRA) en de Vereniging van Nederlandse Public Relations Consultants (NPRC).

De oorspronkelijke VPRA ontstond in 1978 en kwam voort uit de sectie zelfstandige adviseurs van het Nederlands Genootschap voor Public Relations (NGPR*). Kort daarop werd de NPRC opgericht, die zich vooral richtte op zelfstandigen (‘éénpitters’) en de kleinere bureaus.

Een kleine twintig jaar opereerden de twee brancheverenigingen naast elkaar, totdat de VPRA per 30 juni 1997 werd opgeheven. Een splijtzwam was de eis dat de bureaus ISO-gecertificeerd moesten zijn, een besluit dat de leden een aantal jaren daarvoor zelf hadden genomen. Ook de NPRC raakte in zwaar weer na een conflict tussen bestuur en leden over kwaliteitsnormen.

Het verdwijnen van de VPRA was voor Harry Mock, medeoprichter en oud-bestuurslid van de VPRA, aanleiding contact te zoeken met Frank Lether, op dat moment interim-voorzitter van de NPRC. Zij bespraken de totstandkoming van een nieuwe VPRA, waarbij zij de goede elementen uit beide verenigingen overnamen (“best of two worlds”).

De nieuwe vereniging kreeg de naam “VPRA, Brancheorganisatie voor Public Relations/Communicatie Adviesbureaus” en kwam juridisch tot stand via een statutenwijziging van de NPRC. Het besluit hiertoe werd genomen op 30 september 1997 in Hotel Heidepark te Bilthoven.

Tot eerste voorzitter van de VPRA-nieuwe-stijl werd Harry Mock benoemd met Frank Lether als vicevoorzitter/secretaris. Harry Mock werd opgevolgd door Kees Wijdooge, die  werd opgevolgd door Alexander van Osten. Alexander van Osten is opgevolgd door David Gribnau. Onder zijn leiding groeide de vereniging behoorlijk, van 20 leden in 2010 tot 60 leden 2015. In 2015 is Wim Broekman benoemd tot voorzitter.

De VPRA heeft de ambitie een steeds sterkere partij in de public relations/communicatie branche te worden. In 2013 werd de vereniging lid van ICCO, International Communications Consultancy Organisation. ICCO omvat nationale brancheverenigingen uit 29 landen met in totaal zo’n 1.700 leden/adviesbureaus.

Harry MockFrank LetherJKF VPRA ALV feb'15025LR

(van links naar rechts) Harry Mock, Frank Lether en David Gribnau

 

unnamed

—————-

*) De NGPR is na een fusie opgegaan in de Beroepsvereniging voor Communicatie, die later samenging met de Vereniging voor Overheidscommunicagtie tot Logeion, Vereniging voor Communicatie.