Mission statement

  • De VPRA vormt een platform voor ontmoeting en ontwikkeling van de aangesloten bureaus, respectievelijk hun directies en medewer­kers;
  • De VPRA stimuleert en faciliteert het onderlinge contact tussen directies en medewerkers van de bureaus in sociaal-collegiale zin;
  • De VPRA ondersteunt de aangesloten bureaus ter verbetering van hun vakinhoudelijke en bedrijfseconomische functioneren, onder andere door bijeenkomsten over vakinhoudelijke onderwerpen en het stellen en toetsen van normen voor de bedrijfsvoering;
  • De VPRA vormt een ‘loket’ waar de buitenwereld informatie kan verkrijgen over de aangesloten bureaus, in zowel collectieve als individuele zin.

Kernwaarden
Deze kernwaarden zijn specifiek gericht op het bureauwezen

  • Kwaliteit (professioneel, deskundig, betrouwbaar en zorgvuldig)
  • Saamhorigheid
  • Innovatie
  • Hulpvaardigheid

Banner VPRAQ middelgroot (1)140515_143530_01

Activiteiten