Wat is de VPRA?
De Vereniging voor Public Relations Adviesbureaus (VPRA) is dé brancheorganisatie voor public relations- en communicatieadviesbureaus. De VPRA bundelt bureaus en zelfstandigen met bewezen ervaring en een goede reputatie en vormt het portaal voor de gehele branche en omgeving.

Wat doet de VPRA?
De VPRA onderhoudt de contacten tussen branche en buitenwereld. Voor (potentiële) opdrachtgevers is de vereniging een hulpvaardige intermediair die de leden en hun kwaliteiten collectief en individu­eel over het voetlicht brengt. De vereniging verzorgt de promotie van haar leden en hun onderlinge contact onder meer via de website, het wekelijkse VPRA-journaal, verenigingsbijeenkomsten, branche specifieke cursussen en workshops, de Dutch PR Award en een snelle en effectieve pitch-service.

Wat wil de VPRA?
De VPRA wil de kwaliteit van de branche verhogen en een portaal bieden voor potentiële klanten en aangesloten bureaus. Deze doelen gaan hand in hand. In Nederland zijn talloze zelfstandigen en bureaus actief in de PR- en communicatiewereld. Dit maakt het niet makkelijk voor opdrachtgevers om een keuze te maken. Daarom biedt de VPRA een platform om een goed bureau uit te zoeken met vakmanschap en betrouwbaarheid.

De VPRA biedt leden ondersteuning in hun werk, variërend van praktische handreikingen zoals modelcontracten en leveringsvoorwaarden voor aangesloten bureaus tot branche specifieke cursussen, workshops en andere bijeenkomsten. Als vertegenwoordiger van de branche is de VPRA het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en andere externe doelgroepen, zoals media en overheid.

De VPRA ziet toe op een behoorlijke uitoefening en heeft hiervoor een Gedragscode en een VPRA Certificering opgezet. Het College van Toezicht is belast met de tuchtrechtspraak en een geschillencommissie bemiddelt bij conflicten tussen bureaus en klanten.

De VPRA is aangesloten bij de internationale PR-branchevereniging ICCO.

 Bestuurlogovpra

Activiteiten