« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 26-03-2014

5 vragen aan VSZ Assuradeuren

Deze week komen de vijf vragen aan onze nieuwe partner VSZ Assuradeuren aan bod. 

  • Wie zijn jullie?

VSZ Assuradeuren is het private alternatief voor UWV. VSZ Assuradeuren levert financiële oplossingen die bedrijven en instellingen in staat stelt eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden en dit risico privaat te verzekeren. Eigen risicodragerschap betekent verantwoordelijkheid voor werknemers. Ten aanzien van de re-integratie waarborging werkt VSZ Assuradeuren samen met Acture. Acture is private uitvoerder sociale zekerheid. Dit betekent dat Acture in plaats van UWV uitvoering geeft aan de Ziektewet voor mensen zonder arbeidsovereenkomst. Acture neemt zoals gezegd de uitvoering Ziektewet, re-integratie en de uitbetaling van ziekengeld volledig van u over wanneer u besluit om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, zodat u zich kunt blijven focussen op de belangrijke zaken rondom uw bedrijf.

  • Wat is jullie aanbod?

VSZ is hét private alternatief voor UWV. Dit betekent dat VSZ Assuradeuren de uitvoering van de Ziektewet en verzekeringen van het risico heeft geïntegreerd binnen haar oplossingen. VSZ Assuradeuren, biedt een all-in oplossing die verzuimkosten terugdringt & dienstverlening verhoogt!

  • Welk speciaal voordeel bieden jullie de VPRA-leden?

Leden van de VPRA ontvangen een korting op de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, premiecomponent voor ZW-lasten. Deze korting is afhankelijk van de loonsom en van het profiel van de onderneming.

  • Hoe kunnen de VPRA-leden hun korting krijgen?

Leden van de VPRA kunnen via http://www.vszassuradeuren.nl/Offerte-aanvraag.htmleen offerte aanvragen bij VSZ Assuradeuren. De werkelijke korting wordt binnen de offerte gepresenteerd.

  • Quote

 “Als werkgever heb ik de keuze om de Ziektewet via UWV te laten lopen of zelf een private partij te selecteren. Ik heb ervoor gekozen voor VSZ omdat ik geen reden kan bedenken om niet eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. De voordelen zijn: meest effectieve private uitvoerder Ziektewet, Poortwachtergarantie, 3 jaars premiegarantie, lagere premie en vooral gemak”.

[sharethis]

Activiteiten