« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 08-11-2012

VPRA ontwikkelt benchmark voor pr- en communicatieadviesbureaus

De benchmark geeft bureaus onder andere antwoord op vragen als: Wat zijn onze sterke en zwakke punten ten opzichte van onze concurrenten? Hoe staat het met mijn tarieven ten opzichte van andere bureaus? Uit welke sectoren halen zij hun meeste omzet? Betaal ik mijn medewerkers meer of minder dan de markt?

David Gribnau, voorzitter van de VPRA: ‘Met deze benchmark hebben we een mooi middel in handen die onze sector vooruit kan helpen. In eerste instantie wordt de benchmark beschikbaar voor alle VPRA-leden, maar het is onze bedoeling om dit instrument in de toekomst ook aan te bieden aan niet-VPRA-leden. Hoe meer public relations- en communicatieadviesbureaus immers meedoen, des te waardevoller de data.’

PR- en communicatieadvies bureaus kunnen kiezen uit drie verschillende varianten van de benchmark:

1. Basisversie (gratis; niet-VPRA-leden betalen € 290,- per jaar). Met deze versie wordt informatie over het eigen bureau afgezet tegen alle andere bureaus die de benchmark hebben ingevuld.

2. Uitgebreide versie (kosten: € 249,- per jaar; niet-VPRA-leden betalen € 450,- per jaar). Hiermee komt informatie beschikbaar over het eigen bureau en bureaus van vergelijkbare omvang. Ook zijn er meer analyses mogelijk om zo tot een nog beter inzicht te komen.

3. Uitgebreide versie, inclusief jaarlijkse training (kosten: € 399,- per jaar; niet-VPRA-leden betalen € 499,- per jaar). Deze versie is gelijk aan de uitgebreide versie, maar wordt gecombineerd met een jaarlijkse training over de vraag hoe prestaties kunnen worden verbeterd naar aanleiding van de resultaten uit de benchmark.

De VPRA roept al haar leden op om uiterlijk 20 november de eerste benchmark in te vullen. De eerste twee rapportages worden gratis aangeboden door Compare to Compete.

Over Compare to Compete
Compare to Compete is de benchmarkorganisatie van Nederland van nu en de toekomst. Ze helpt organisaties inzicht te krijgen in hun prestaties en deze te verbeteren. Dit doet ze door nuttige benchmarks aan te bieden, meestal in samenwerking met een branche- of adviesorganisatie. Compare to Compete staat voor benchmarks met resultaten en zorgen ervoor dat elke deelnemer daadwerkelijk resultaten kan halen uit de benchmark.

Over VPRA
De VPRA is de brancheorganisatie voor Public Relations en Communicatieadviesbureaus. De VPRA behartigt de belangen van de leden en bevordert een professionele vakuitoefening, zowel qua inhoud als qua bedrijfsvoering. Hierbij vormt ze een platform voor ontmoeting en ontwikkeling van de aangesloten bureaus, respectievelijk hun directies en medewerkers. De VPRA is opgericht in 1997 en voortgekomen uit de voormalige VPRA (Vereniging van Public Relations Adviesbureaus) en de NPRC (Nederlandse Vereniging van Public Relations Consultants).

[sharethis]

Activiteiten