« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 03-12-2013

Evenementverslag: De crisis overleefd. Toeval of succesvolle strategie?

Door Mark van Gemeren

CitySense Utrecht stond dinsdag 3 december in het teken van crisiscommunicatie. PR professionals, aangesloten bij de VPRA, kregen drie verschillende cases gepresenteerd, gevolgd door een interactieve workshop.

Linda Annink opende het evenement met een korte introductie. Linda ging kort in op het belang van crisiscommunicatie, het mogelijke effect van slechte communicatie en de vraag of er eigenlijk wel verschil is tussen crisiscommunicatie en gewone communicatie.

Vanwege privacygevoeligheid worden geen namen van de besproken cases genoemd in dit verslag.

Marion van der Voort (Van der Voort Communicatieadvies) kwam als eerste aan het woord. De schrijfster van het boek “Het F-woord” vertelde dat een crisis wordt bepaald door de perceptie van de omgeving. Je kunt zelf niet bepalen of je in een crisis zit. Een ander kenmerk is de onduidelijkheid over de toekomst als je erin stapt. Een crisis typeert zich door een chaotische en haastige situatie en het feit dat je geen compleet beeld hebt van de situatie. Ze gaf de volgende stelregels:

  • Houd regie, volg de strategie: denk na over wat je verteld en aan wie.
  • Wacht niet tot alles al bekend is: durf naar buiten te stappen voor je alle informatie hebt.
  • Monitor geluiden van buiten: hoe denkt de omgeving?
  • Stealing thunder: door zelf proactief te reageren, kun je voorkomen dat anderen bepalen wat je zou moeten doen. 

De volgende spreker was Lars Walder van Bijl PR. Hij liet door middel van zijn case zien wat je met crisiscommunicatie kan bereiken. Binnen de situatie werd de gekozen strategie uitgelegd waarin openheid en transparantie centraal stond. Bovendien vertelde hij hoe er ingespeeld werd op de omgeving en hoe je de omgeving kan betrekken in de crisis om die transparantie te tonen. Na afloop van de presentatie werd kort gediscussieerd over hoe je kan reageren op het gevaar van een terugkomende crisis. 

De laatste spreker was Erik Visser van Van Luyken. Ook hij had een relevante case uitgelicht waarin hij duidelijk de omstandigheden schetste, als ook de rol van de omgeving binnen de crisis. Hij liet zien hoe de crisis in dit specifieke geval is ontstaan, welke beelden en frames daarbij hoorden en wat hier de gevolgen van waren. Tot slot behandelde hij de oplossingsrichting met gekozen strategie. 

Het tweede deel van de masterclass bestond uit een interactieve workshop van Laetitia Gruwel en Wieteke Beerepoot, namens Edelman PR. De grote uitdaging: hoe kun je binnen een paar uur de communicatie op orde kan krijgen? Dit werd besproken aan de hand van  een crisissituatie die ze jaren geleden hebben behandeld. Het ging om de recall van een product. Er is iets mis gegaan in de productie waardoor gezondheid van peuters op het spel stond. Wat moet je vervolgens doen met betrekking tot messaging, de stakeholders, de communicatie en de reacties uit het veld?

De totale groep werd in vieren gedeeld en hevige brainstormsessies kwamen tot stand. Tijdens het brainstormen kwamen nieuwe ontwikkelingen naar boven, waar je tijdens zo’n crisis natuurlijk mee te maken krijgt. Na afloop werd er gediscussieerd over de mogelijke stappen, met uiteindelijk ook de manier hoe de situatie destijds is opgepakt.

Linda Annink sloot de bijeenkomst af, waarna het onderwerp ‘crisiscommunicatie’ door vakbroeders onderling uitvoerig werd besproken tijdens de borrel.

 

[sharethis]

Activiteiten