« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 07-11-2013

Evenementverslag: Hoe meet je PR nou echt?

door Marjolein Bos, Yellow Communications

David Gribnau, voorzitter van de VPRA, heet alle aanwezigen welkom en vertelt over de aanleiding van de bijeenkomst. Er is veel discussie over de juiste meetmethode en de waarde ervan. Hij geeft aan dat hij hoopt dat we met elkaar in discussie gaan over het nut en de noodzaak van meten. Drie vakgenoten zullen vandaag hun visie en inzichten delen. 

Jeroen Scholten, oprichter van Publistat, is van mening dat het nonsens is om PR waarde uit te drukken in kosten voor iets heel anders, namelijk advertentiewaarde. Dat is appels met peren vergelijken. En daarnaast vindt hij dat PR-bureaus niet hun eigen onderzoek moeten doen, omdat dat zoiets is als de slager die zijn eigen vlees keurt. Hij wijst ons op de totstandkoming van de 7 Barcelona-principes. Dit is weliswaar geen nieuwe standaard, maar wel een aantal principes, die je bij je meetonderzoek in het achterhoofd moet houden.

Seven Principles

  1. Importance of Goal Setting and Measurement
  2. Measuring the Effect on Outcomes is Preferred to Measuring Outputs
  3. The Effect on Business Results Can and Should Be Measured Where Possible
  4. Media Measurement Requires Quantity and Quality
  5. AVEs are not the Value of Public Relations
  6. Social Media Can and Should be Measured
  7. Transparency and Replicability are Paramount to Sound Measurement

Lees hier meer over de principes: http://amecorg.com/2012/06/barcelona-declaration-of-measurement-principles/

Tenslotte nodigt hij iedereen uit om naar het congres International summit on measurement van Amec te komen, 11-12 juni 2014 in Amsterdam. http://amecorg.com/amec-events/

André Manning, vice president Corporate Communications bij Philips, ziet het PR-vak als een vierdeling, bestaande uit Reseach, Planning, Creativiteit en ROI. Hij vindt dat iedereen die communicatie als vak serieus neemt, tenminste 10% van zijn budget moet spenderen aan research. Hij waarschuwt verder dat de PR-bureaus gesprekken moeten gaan voeren op business niveau, anders zijn zij over 10 jaar overbodig. 

Daarna introduceert hij hoe hij het Net Promotor Score heeft geïmplementeerd binnen Philips. De algoritmen achter dit systeem, zijn speciaal voor Philips ontwikkeld. Hij deelt deze algoritmen nog hier op deze site, zodat iedereen zijn voordeel ermee kan doen. Belangrijkste aan dit systeem is dat het de outcome meet en niet zozeer de output. Dat betekent dat hij op lokaal niveau de coverage laat beoordelen op tone-of-voice, om te polsen of Philips negatief, neutraal of positief in het nieuws verschijnt. 

John Knol, directeur Media Info Groep, vindt het belangrijk dat we met elkaar tot de juiste wijze van meten komen door met elkaar het gesprek aan te gaan. Hij refereert ook aan de Barcelona Principes en vindt dat principe 5 (AVEs are not the value of PR) moet komen te vervallen. Even zet hij het publiek op het verkeerde been door te zeggen dat de Media Info Groep geen advertentiewaarde meer zal zetten op de knipsels. Maar als snel blijkt dat hij die gedachte zelf aan de kant heeft gezet door de vele reacties van zijn klanten. Dus de advertentiewaarde blijft! En hij geeft aan dat hij principe 5 wil vervangen door een ander principe, namelijk: AVEs are usefull and valid to assess and compare media exposures if no in-depth analysis is required. 

Hij roept de sector op om missiewerk te verrichten als we echt met z’n allen willen dat de advertentiewaarde verdwijnt als meetinstrument voor PR. 

David Gribnau sluit de bijeenkomst af en concludeert dat er nog steeds veel te doen is over de manier waarop we PR meten. Hij stelt voor dat we een vervolgbijeenkomst plannen om nader met elkaar in gesprek te gaan over wat wij als sector in Nederland aankijken tegen meten an sich en de manieren waarop. 

[sharethis]

Activiteiten