« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 17-05-2017

Verslag forumdebat Accountability

Laat dat €-teken maar weg
De waarde van Monitoring & Accountability

 

16 mei 2017 - De Barcelona Principles, ja daar hebben zo’n 40 PR-professionals, bijeengekomen op deze zomerse dinsdagmiddag bij de Sterrenwacht in Utrecht, allemaal wel van gehoord, sommigen werken er zelfs mee. De 7 principes helpen bij het meten van de resultaten van pr-inspanningen. Maar zitten opdrachtgevers wel te wachten op uitgebreide, inhoudelijke analyses die PR-successen inzichtelijk maken? De VPRA organiseerde het Forumdebat Monitoring & Accountability. Onder leiding van kersverse VPRA-voorzitter Huib Bannier kwam een levendige discussie op gang tussen leveranciers van monitoring tools en PR-adviseurs, die de resultaten uit deze tools aan hun opdrachtgevers moeten ‘verkopen’.

Vijf panelleden durven de discussie met de PR-professionals wel aan: gebruik onze monitoring tools om impact van negatieve PR op de bedrijfsresultaten te kwantificeren, wees erop voorbereid dat bedrijven door verfijnder tooling hun eigen monitoring en analyses kunnen organiseren en je kunt alleen je successen meten als je alle data en bronnen bij elkaar brengt in een meetsysteem. Daartegenover durft een van de panelleden wel de stelling in te nemen dat het effect van PR-inspanningen niet meetbaar is.

De werkelijke PR- waarde
Het blijft een lastige, hoe laat je aan je opdrachtgever zien wat het resultaat is geweest van je PR-inspanningen? Het werkt nog steeds goed bij een marketingmanager om met het €-teken de PR- waarde uit te kunnen drukken. De PR-professionals zijn het er echter over eens dat het echte effect veel meer is dan dat. Wat te doen met positieve en negatieve sentimenten, de impact van influencers, bloggers, social en fake news? Er spelen zoveel meer krachten, waarvan de effecten niet door monitoring tools alleen zijn te kwalificeren. Natuurlijk heb je kengetallen nodig om de waarde te meten, maar het is aan de PR-professional om aan te tonen wat het uiteindelijke effect is geweest en op welke wijze de vooraf opgestelde doelstellingen al of niet zijn behaald.

En wat het €-teken betreft: laat dat voortaan maar weg in de monitoring tools. Iedereen weet inmiddels wel dat dit fake news is.

De panelleden
Media Info Groep: Leo de Lange
LexisNexis: Martin Voigt
ANP Pers Support: Kick Hoyng
Clipit: Rinske Willemsen
OBI4wan: Alexander de Ruiter

[sharethis]

Activiteiten