« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 03-07-2015

Jury rapport MVO innovatie prijs VPRA

Stichting Auspicien wil innovatie in de communicatie branche aanmoedigen. Vernieuwing is nodig om de branche levensvatbaar te houden.

Daarnaast heeft de stichting besloten dat vernieuwing niet voldoende is, maar ook een bijdrage moet leveren aan de samenleving. Vandaar de keuze om voor de VPRA een prijs toe te voegen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

We hebben ervoor gekozen om geen innovaties te belonen die zich al hebben bewezen – een prijs achteraf, maar om goede ideeën een kans te geven om hun plan uit te voeren.

We zijn gestart met zeven inzenders en na een eerste beoordeling hebben we de vier geselecteerd. Deze eerste selectie is gemaakt op basis van een ingenieuze puntenbeoordeling en scoremethodiek. Waarvoor wij Wim Broekman van harte bedanken. Deze hebben we uitvoerig doorgesproken waarbij uiteraard innovatie en mvo belangrijke bepalers waren. De vier geselecteerden hebben zich op de website gepresenteerd en vanavond hier. Op de website bestond te mogelijkheid om je stem uit te brengen en uiteindelijk zijn er: 5400 stemmen uitgebracht.

Ook is duidelijk gesteld dat de publieksstemming meegenomen werd in de uiteindelijke keuze, maar de jury zelf een oordeel heeft gevormd. Het is dus nog steeds spannend wie de prijs – 25.000 euro om het plan ten uitvoer te brengen, gaat krijgen. Want deze jury is er wel in geslaagd om een winnaar uit te kiezen.

 

Wat ons in zijn algemeenheid is opgevallen is de hoge mate van creativiteit in de voorstellen. Ook in de voorstellen die niet bij de laatste vier zaten. De inzenders combineren online met offline en benaderen campagnes echt cross-mediaal. De goede doelen varieerden van lokaal tot doelen die internationale ambities hebben met hun campagne. Hopelijk heeft het meedoen aan deze prijs de inzenders gestimuleerd om nog betere plannen te maken en wij verwachten dat de meesten hun plan op één of andere manier tot uitvoering weten te brengen.

Welke vier kandidaten

Bureau Skip Intro voor het Koffiehuis Amsterdam (met 1555 publieksstemmen)

Bureau Urban Solutions voor Matchpoint: Change Lab (met 1322 publieksstemmen)

Bureau Mediaxplain voor FairWork: Moderne Slavernij is dichterbij dan je denkt (728 publieksstemmen)

Bureau Brand Communicatie voor Stichting Dance for Health & Parkinson: Changing Perspectives (1795 publieksstemmen).

Zoals gezegd hebben we gekeken naar een aantal criteria:

 • Maatschappelijke relevantie
 • Innovatieve karakter van de communicatie aanpak
 • Duidelijke uitwerking aanpak, inzet middelen
 • Betrokkenheid jonge medewerkers
 • Realisatie voor eind 2016
 • Aantoonbaar samenwerking bureau en goede doel/organisatie 

En we zijn gekomen tot een algemeen oordeel:

 

Skipintro voor Het Koffiehuis Amsterdam

De jury vindt het een zeer sympathiek en een origineel idee om toekomstige huizenbezitters bij te laten dragen aan onderdak voor daklozen. De meeste mensen zijn bovendien blij als ze een huis kopen. En als ze voor een klein bedrag daarnaast ook nog een gevoel meekrijgen dat ze anderen helpen, is de kans heel groot dat veel kopers een bijdrage zullen leveren.

Zeg maar: een slimme manier om de hand op te houden. Ook zijn er goede partners gevonden om ook concreet uitvoering te geven aan dit idee. En daarmee heeft deze campagne goede kans van slagen.

Het idee zou nog sterker geweest zijn als het verder was uitgewerkt. Bijvoorbeeld door ook de mogelijkheid mee te nemen gevers te betrekken, of te onderzoeken hoe het concept voor meerdere stadsdelen uitgewerkt kan worden, waardoor een sterk verbinding gecreëerd kan worden tussen gevers en opvang. En daarmee de maatschappelijke toegevoegde waarde te versterken.

In de campagne zelf en de gekozen inzet van middelen, vinden we niet heel vernieuwend. En dat is voor een prijs in de communicatiesector wel van belang.

 

Mediaxplain campagne voor FairWork

We roemen bij deze inzending de creatieve uitwerking en de wijze waarop het sociale medium Facebook wordt ingezet. Een lastig thema waar de meeste mensen zich niet veel bij kunnen voorstellen en deze aanpak maakt heel duidelijk hoe het leven van slachtoffers van uitbuiting eruit ziet. Wat creativiteit en MVO betreft, scoort deze inzending goed.

In de uitwerking vinden we de keuze van de doelgroep erg algemeen beschreven en mist er een sterke koppeling met het thema werk, waardoor de campagne focus zou kunnen krijgen. Eenzelfde actie zou ook voor (boot)vluchtelingen gemaakt kunnen bijvoorbeeld.

Daarnaast missen we handelingsperspectief. Stel je bent geraakt door deze campagne, wat kan je zelf dan doen? Daarmee kan de vraag worden gesteld wat het concrete effect van deze campagne kan zijn.

Brand Communicatie voor dance for Health & Parkinson

Deze inzending beoordeelt de jury als creatief en vernieuwend.

Ze proberen letterlijk het perspectief om te draaien – van patiënt die dingen niet meer kan of voor wie anderen gaan hardlopen, fietsen, bergen beklimmen, breien, naar een individu die plezier heeft in en zelf actief is in de dans. En dans heeft bovendien een positief effect voor mensen met Parkinson.

De campagne is goed uitgewerkt, trachten de grenzen op te heffen tussen de verschillende vakdisciplines in marketing en communicatie (event marketing, free publicity, inzet van social media en organiseren van virals).

De bereidheid mee te werken van diverse partners, laat draagvlak zien en ondersteund mogelijk succes.

Naast bewustwording grote publiek, geeft het zorgverleners de kans om dans als methodiek in te zetten en voor mensen met Parkinson de stap naar dans te zetten.

 

Urban Solutions voor Matchpoint –project Changelab

De jury is onder de indruk van dit innovatieve en doordachte concept om MVO in de praktijk te brengen met Action Learning in plaats van abstracte campagnes. De keuze voor de doelgroep jongeren die aan het begin van hun carrière staan, spreekt de jury zeer aan. Bovendien draagt het project concreet bij aan het oplossen / cq meedenken van lokale sociale problemen. Een project dat erg bij deze tijd past, waarin we op zoek zijn naar nieuwe vormen van lokale samenwerking die bijdraagt aan het sociale verband.

Het concept en de uitwerking vinden we erg innovatief. Wat we jammer vinden is dat de campagne die hiervoor is ingediend, zelf weinig vernieuwend is. Dan wel nog onvoldoende is uitgewerkt.

Slotconclusie

Al met al, heeft de jury gekozen voor de inzending die op alle fronten scoorde. MVO, innovativiteit, betrokkenheid van partners en een goed uitgewerkte en vernieuwende campagne.

Kortom: De jury en publiek zijn het eens, de MVO Innovatie Award gaat naar de campagne Changing Perspectives ontwikkeld door Brand Communicatie voor Dance for Health & Parkinson.

 

 

 

 

 

 

 

[sharethis]

Activiteiten

 • 01-11-2017

  Train je adviesvaardigheden (20 september, 11 oktober en 1 november) - volgeboekt!

  Lees meer