« Terug naar het overzicht

VPRA Nieuws 26-02-2015

Dutch PR Awards 2015: extra categorie MVO-Award

Veel bedrijven hebben een doelstelling om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat geldt ook voor PR- en communicatiebureaus in brede zin. De beste inzet lever je meestal vanuit je eigen expertise, vanuit datgene waar je goed in bent. In dit geval PR en communicatie dus. Waarschijnlijk heeft elk PR en communicatiebureau wel een maatschappelijk getint initiatief of een goed doel op het oog waaraan het graag een bijdrage zou willen leveren. Alleen ontbreekt het vaak aan de tijd en het geld om er ook daadwerkelijk wat mee te doen.

Stichting Auspiciën en de VPRA maken dit soort initiatieven nu mogelijk door een extra categorie toe te voegen aan de Dutch PR Awards: een MVO-Award voor het beste PR-idee voor een maatschappelijk initiatief. Een innovatief idee met heldere maatschappelijke relevantie. De winnaar in deze categorie ontvangt een cheque ter waarde van € 25.000,-  om het idee te realiseren!

Hoe werkt het?

Bureaus en zelfstandigen, zowel VPRA-leden als niet leden, kunnen volgens de aangegeven vormvoorwaarden in samenwerking met het initiatief of goede doel hun uitgewerkte idee/case beschrijven en insturen. Op de VPRA-site is bij de inschrijving voor de Dutch PR Awards 2015 deze aparte categorie toegevoegd. Voor de inzending van deze categorie gelden lagere deelnamekosten, te weten 200 euro voor iedere deelnemer.  Met deze bijdragen worden de kosten, zoals voor de publieksstemming, bekostigd. (Een eventueel positief saldo wordt toegevoegd aan de waarde van de uit te reiken cheque.)

Selectie

Uit alle inzendingen wordt een nader te bepalen selectie kanshebbers geselecteerd. De keuze wordt bepaald door een commissie die alle inzendingen beoordeelt. De geselecteerde ideeën worden via een speciale website gepresenteerd. Het publiek kan online een voorkeursstem uitbrengen.  De deelnemers kunnen en mogen hiervoor hun achterban mobiliseren. Maar, let wel, deze stemming is niet doorslaggevend. Vertegenwoordigers van het bestuur van de Stichting Auspiciën en de VPRA kiezen en bepalen uiteindelijk een top 5 en de winnaar. Deze uitslag is bindend en wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Dutch PR Awards op 2 juli 2015 in Amsterdam.

Waarom deze categorie?

De Stichting Auspiciën staat voor het stimuleren van innovatie in de communicatiebranche. Dit doet de Stichting het liefst in combinatie met maatschappelijk relevante thema’s en onderwijsinitiatieven. Via deze samenwerking met de VPRA bevordert de stichting de bewustwording van maatschappelijk ondernemen bij PR- en communicatiebureaus. De VPRA wil met deze samenwerking de branche inspireren om PR expertise in te zetten voor maatschappelijk relevante doelen en ook innovatie stimuleren. Tevens wil de VPRA non-profit organisaties oproepen om samen met PR- en communicatiebureaus tot nieuwe initiatieven en ideeën te komen. Beide organisaties willen bovendien de innovatiekracht en de inzet van jongeren stimuleren. Daarom is een van de voorwaarden voor deelname dat een jonge professional (tot 35 jaar) en/of een stagiair in het projectteam deelneemt en het idee een innovatief aspect in zich heeft. Op zo'n manier wordt een basis gecreëerd voor vernieuwing in de branche.

 Wat zijn de voorwaarden?

- Een inzending is een uitgewerkt PR en communicatie idee/case voor een maatschappelijk initiatief

- De keuze voor een maatschappelijk relevant initiatief of een goed doel is vrij

- Het initiatief of goed doel werkt mee en is samen met het bureau bij de inzending betrokken

- Onmiskenbaar moet zijn het innovatief karakter (in bedoeling, organisatie, aanpak, middelen)

- Het vernieuwende element goed uitlichten en onderbouwen

- Nodig is betrokkenheid van ten minste één jonge medewerker/stagiair

- Het idee dient binnen een jaar te realiseren te zijn en ook daadwerkelijk voor eind 2016 uitgevoerd

- Realisatie passend binnen een budget van € 25.000, of vanuit dit bedrag met andere middelen aangevuld

- Het is nodig het idee te delen met de buitenwereld en mee te werken aan alle publiciteitsmogelijkheden

- Een duidelijke aanpak blijkt via zo concreet mogelijk beschreven POST elementen: People (de doelgroepen), Objectives (heldere en duidelijk meetbare doelstellingen en effecten), Strategy (welke strategie kenmerkt de aanpak) en Technology (van welke innovatieve technieken en middelen wordt er gebruikgemaakt)

- Omdat het voorstel daadwerkelijk moet worden uitgevoerd en hierop toezicht wordt uitgeoefend, verloopt de financiële en praktische afwikkeling tussen de winnaar en Stichting Auspiciën schriftelijk, via een vast te leggen overeenkomst

- Inzenden volgens aangegeven richtlijnen tot en met 20 april 2015

 
Hoe wordt de winnaar gekozen?

- Een beoordelingscommissie selecteert uit de inzendingen een nader te bepalen aantal kanshebbers

- Indien voorwaarden niet mochten voorzien in een situatie, dan beslist de beoordelingscommissie

- De kanshebbers worden online publiekelijk gepresenteerd

- Tijdens een publieksstemming kan een voorkeursstem worden uitgebracht

- De stand van de stemming weegt mee in de beoordeling, maar is niet doorslaggevend

- Vertegenwoordigers van de Stichting Auspiciën en VPRA kiezen de winnaar uit de top 5

- De uitslag is bindend


Hoe inzenden?

Beschrijf in heldere bewoordingen het idee op maximaal 2 pagina’s A4. (Let op: dit is een strenge voorwaarde!) Het is toegestaan als bijlage op 1 A4 beeld toe te voegen. U kunt deze inzendingen, voorzien van naam contactpersoon en telefoonnummer, tot en met 20 april 2015 mailen naar: dutchprawards@vpra.nl onder vermelding van "MVO-Award".

Alle materialen dienen rechtenvrij te zijn. Initiatiefnemers en organisatoren zijn nimmer aansprakelijk. De algemene voorwaarden van de Dutch PR Awards zijn ook op deze categorie van toepassing. Genomineerden van de top 5 zijn aanwezig tijdens de prijsuitreiking op 2 juli 2015 in Amsterdam.

[sharethis]

Activiteiten