Natuurlijk is innovatie een thema dat steeds opnieuw in de belangstelling staat. Dat geldt ook voor PR- en communicatiebureaus. De beste inzet lever je meestal vanuit je eigen expertise, vanuit datgene waar je goed in bent. Je combineert dit graag met een hippe, innovatie pr-strategie en trendy tools. Daarom heeft de VPRA in samenwerking met de Stichting Auspiciën een Innovatie- Award in het leven geroepen. Die kun je winnen voor het best innovatieve plan. De campagne hoeft nog niet te zijn uitgevoerd. Natuurlijk is het mooi als je deze innovatie kunt combineren met maatschappelijke relevantie bij je opdrachtgever.

Stichting Auspiciën en de VPRA stimuleren innovatie bij de Dutch PR Awards: een Innovatie-Award voor het beste PR-idee, liefst met heldere maatschappelijke relevantie. De winnaar in deze categorie ontvangt een cheque ter waarde van € 25.000,- om het idee te realiseren! Zorg dat je opdrachtgever ook enthousiast meepitcht.

Bureaus en zelfstandigen, zowel VPRA-leden als niet leden, kunnen volgens de aangegeven vormvoorwaarden in samenwerking met het initiatief of goede doel hun uitgewerkte idee/case beschrijven en insturen. Op de VPRA-site is bij de inschrijving voor de Dutch PR Awards 2017 deze aparte categorie toegevoegd. Voor de inzending van deze categorie gelden lagere deelnamekosten, namelijk € 295,-per inzending.

Selectie

Uit alle inzendingen wordt een nader te bepalen selectie kanshebbers geselecteerd. De keuze wordt bepaald door een commissie die alle inzendingen beoordeelt. De geselecteerde ideeën worden via een speciale website gepresenteerd. Het publiek kan online een voorkeursstem uitbrengen.  De deelnemers kunnen en mogen hiervoor hun achterban mobiliseren. Maar, let wel, deze stemming is niet doorslaggevend. Vertegenwoordigers van het bestuur van de Stichting Auspiciën en de VPRA kiezen en bepalen uiteindelijk een top 5 en de winnaar. Deze uitslag is bindend en wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Dutch PR Awards op 14 september 2017 in Amsterdam.

Waarom deze categorie?

De Stichting Auspiciën staat voor het stimuleren van innovatie in de communicatiebranche. Dit doet de Stichting het liefst in combinatie met maatschappelijk relevante thema’s en onderwijsinitiatieven. Via deze samenwerking met de VPRA bevordert de stichting de bewustwording van maatschappelijk ondernemen bij PR- en communicatiebureaus. De VPRA wil met deze samenwerking de branche inspireren om PR expertise in te zetten voor maatschappelijk relevante doelen en ook innovatie stimuleren. Tevens wil de VPRA non-profit organisaties oproepen om samen met PR- en communicatiebureaus tot nieuwe initiatieven en ideeën te komen. Beide organisaties willen bovendien de innovatiekracht en de inzet van jongeren stimuleren. Daarom is een pre als een jonge professional (tot 35 jaar) en/of een stagiair in het projectteam deelneemt. Op zo’n manier wordt een basis gecreëerd voor vernieuwing in de branche.

Wat zijn de voorwaarden?

– Een inzending is een uitgewerkt PR en communicatie idee/case voor een maatschappelijk initiatief

– De keuze voor een maatschappelijk relevant initiatief of een goed doel is vrij

– Het initiatief of goed doel werkt mee en is samen met het bureau bij de inzending betrokken

– Onmiskenbaar moet zijn het innovatief karakter (in bedoeling, organisatie, aanpak, middelen)

– Het vernieuwende element goed uitlichten en onderbouwen

– Het idee dient binnen een jaar te realiseren te zijn en ook daadwerkelijk voor eind 2018 uitgevoerd

– Realisatie passend binnen een budget van € 25.000, of vanuit dit bedrag met andere middelen aangevuld

– Het is nodig het idee te delen met de buitenwereld en mee te werken aan alle publiciteitsmogelijkheden

– Een duidelijke aanpak blijkt via zo concreet mogelijk beschreven POST elementen: People (de doelgroepen), Objectives (heldere en duidelijk meetbare doelstellingen en effecten), Strategy (welke strategie kenmerkt de aanpak) en Technology (van welke innovatieve technieken en middelen wordt er gebruikgemaakt)

– Omdat het voorstel daadwerkelijk moet worden uitgevoerd en hierop toezicht wordt uitgeoefend, verloopt de financiële en praktische afwikkeling tussen de winnaar en Stichting Auspiciën schriftelijk, via een vast te leggen overeenkomst

– Inzenden volgens aangegeven richtlijnen tot en met 15 juli 2017

 
Hoe wordt de winnaar gekozen?

– Een beoordelingscommissie selecteert uit de inzendingen een nader te bepalen aantal kanshebbers

– Indien voorwaarden niet mochten voorzien in een situatie, dan beslist de beoordelingscommissie

– De kanshebbers worden online publiekelijk gepresenteerd

– Tijdens een publieksstemming kan een voorkeursstem worden uitgebracht

– De stand van de stemming weegt mee in de beoordeling, maar is niet doorslaggevend

– Vertegenwoordigers van de Stichting Auspiciën en VPRA kiezen de winnaar uit de top 5

– De uitslag is bindend

 

Hoe inzenden?

Beschrijf in heldere bewoordingen het idee op maximaal 2 pagina’s A4. Let op: dit is een strenge voorwaarde! Ook ontvangen we graag je casepitch in de vorm van videomateriaal van maximaal 1 minuut. Het videomateriaal mag ook met je mobiel gefilmd zijn. In de video worden de belangrijkste uitgangspunten van de inzending gepresenteerd. U kunt deze inzendingen, voorzien van naam contactpersoon en telefoonnummer, tot en met 15 juli 2017 mailen naar:  onder vermelding van Innovatie-Award.

Alle materialen dienen rechtenvrij te zijn. Initiatiefnemers en organisatoren zijn nimmer aansprakelijk. De algemene voorwaarden van de Dutch PR Awards zijn ook op deze categorie van toepassing. Genomineerden van de top 5 zijn aanwezig tijdens de prijsuitreiking op 14 september 2017 in Amsterdam.