Corporate/reputatie/strategie

 • Bijl PR – KWF Kankerbestrijding – Wetenschap Dichtbij
 • Bex*communicatie – Crisiscommunicatie (winnaar)
 • De Issuemakers – Mijn bieb moet blijven!

Maatschappelijke cases

 • Bijl PR – Randstad JEUGD OP ZOEK in beeld (winnaar)
 • Bex*communicatie – Co-creatie als firestarter voor conversatie
 • De Issuemakers –De Week van de Mediawijsheid 2014

Business to Consumer

 • Progress Communications – Windows XP
 • Coopr – Welke bijnaam heeft jouw auto?
 • Leene Communicatie– Nuon Club Competitie (winnaar)

Business to Business

 • Coebergh PR – De Amersfoortse – Doorgaan.nl
 • LVB Networks – Foodbrigade (winnaar) 

MVO Award 

 • Brand! Communicatie – Changing Perspectives (begripsvormingscampagne om Parkinsonpatiënten en mensen uit de zorg te laten kennismaken met de kracht van dans.) (winnaar) 
 • Mediaxplain – Fairwork (campagne op sociaal actieven gericht tegen arbeidsuitbuiting)
 • Skipintro – Koffiehuis Amsterdam (campagne 1/100.000ste van je huis voor een huis als bijdrage voor onderdak aan dak- en thuislozen)
 • Urban Solutions – Change Lab (activeren van jong talent voor sociale innovaties in Amersfoort)