VPRA Dutch PR Awards: de algemene voorwaarden

De opzet, bedoeling en kaders van de Dutch PR Awards staan weergegeven op de website VPRA.nl. Het is belangrijk de case in te sturen volgens de gegeven aanwijzingen.

Wie kunnen er inzenden?

De Dutch PR Awards staan open voor inzending door zowel VPRA-leden als niet-leden opdrachtgevers. Door het inzenden van een PR-case, maakt de deelnemer kans op een Dutch PR Award in vier verschillende categorieën. Via de opsomming op de website van de VPRA kan een voorkeur worden aangegeven.

De jury is breed samengesteld om de vele facetten van het vakgebied PR goed uit de verf te laten komen en te beoordelen. Inzendingen met stunts, media- en publiciteitsacties zijn welkom, maar met nadruk wordt ook gekeken naar inzendingen met een stelselmatig en planmatige PR aanpak, waar begripsvorming, dialoog en omgeving centraal staan.

De jury bepaalt, op basis van aangegeven voorkeur, de uiteindelijke indeling van de categorieën van de ingediende PR-cases.

Belangrijk! Er kan alleen door combinaties van bureau en opdrachtgever worden ingezonden. Ook derden die bij de activiteiten van een case zijn betrokken en via hun expertise een bijdrage hebben geleverd, mogen mee-inschrijven. Maximaal kunnen drie partijen (twee bureaus en een opdrachtgever) tekenen voor een inzending. Met deze mogelijkheid tot gezamenlijke inschrijving onderstreept de VPRA het belang dat zij hecht aan samenwerking in het communicatieproces.

De inschrijfkosten per inzending bedragen:

 • voor VPRA-leden: € 395,-
 • voor niet leden: € 595,-*
 • Deelname in de speciale categorie Innovatie-Award kost per inzending € 295,-.

Het inschrijfbedrag bevat: deelname aan de competitie van de Dutch PR Awards. Bij elke inschrijving krijg je bovendien één gratis RSVP-entreekaart** voor de feestelijke prijsuitreiking met diner op 14 september 2017. Zolang de voorraad strekt zijn meer entreekaarten verkrijgbaar. De toegangskaarten geven recht op het gehele programma. De prijs per toegangskaart is voor de 1e entreekaart € 125,- per persoon en daarna elke kaart, ongeacht het aantal is: € 95,- per persoon. De Dutch PR Award prijsuitreiking wordt gehouden in Theater Amsterdam in Amsterdam. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

* Lid worden van de VPRA? Dat kan via de website vpra.nl.

** De RSVP-entreekaart vereist aanwezigheid tijdens de prijsuitreiking.

Categorieën

De volgende vier categorieën zijn vastgesteld:

 • B2B
 • B2C
 • Non-profit
 • Innovatie-Award

Een omschrijving van de categorieën vind je op deze pagina van de VPRA.

Inzenden

Inzenden is niet meer mogelijk, de inschrijving is inmiddels gesloten.

Belangrijk is dat de inzending volgens de voorgeschreven opzet, omvang en vorm wordt ingestuurd. Van belang is bovendien dat de betaling tijdig wordt ontvangen. Inzendingen waarvan de betaling niet is ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Innovatie-Award

Over deze categorie staat op deze pagina van de VPRA alle informatie en de inschrijfprocedure. De algemene voorwaarden van de Dutch PR Awards zijn hierop eveneens van toepassing.

Condities

De organisator, de VPRA, alsmede juryleden en betrokkenen zijn nimmer aansprakelijk voor welke gevolgen van deelname dan ook. Mocht gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Aan de geboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Er wordt vanuit gegaan dat ingestuurde cases inclusief het video- en beeldmateriaal, rechtenvrij gebruikt kunnen worden voor publiciteit en publicaties, zoals gebruik in persberichten, nieuwsbrieven en website uitingen. Eventuele door de indiener gewenste bronvermelding dient bij de desbetreffende foto/beelden te worden aangegeven.

Inzenders en finalisten werken zoveel mogelijk mee aan de publicitaire mogelijkheden die eventueel uit deze competitie voortvloeien. De ingestuurde opnamen worden vertoond tijdens de feestelijke prijsuitreiking. De finalisten moeten aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking op 14 september 2017.

Beoordelingsprocedure

De jury van de Dutch PR Awards bestaat uit deskundigen vanuit de diverse PR-disciplines, alsmede uit personen vanuit de zijde van opdrachtgevers.

De VPRA maakt namens de jury van de Dutch PR Awards bekend of een inzending is geaccepteerd. Om het beoogde hoge kwaliteitsniveau te bereiken dat de VPRA voor ogen staat, zal een selectiecommissie inzendingen afwijzen die niet aan de voorgeschreven kaders voldoen, onvoldoende gedocumenteerd blijken, of van onvoldoende kwaliteit zijn. Deze beslissing is onherroepelijk. Eventueel reeds betaald inschrijfgeld wordt in dit geval geretourneerd. Over deze inzendingen wordt ook niet nader gepubliceerd.

Voor de beoordeling van de case kent de jury punten toe aan de volgende aspecten:

 • Doelstelling/doelgroep bepaling
 • Boodschap
 • Planning/strategie/planmatigheid
 • Kwaliteit uitvoering/middeleninzet
 • Creativiteit/originaliteit
 • Prijs/kwaliteit/kosten/effectiviteit
 • Resultaten
 • Samenwerking

Per categorie worden drie finalisten genomineerd. Van elke inzendende partij (opdrachtgever, PR-bureau, samenwerking communicatiebureau) moet een vertegenwoordiger bij deze presentatie aanwezig zijn.

Het eindoordeel van de gezamenlijke jury wordt vastgesteld voorafgaan aan de prijsuitreiking en bepaalt mede de uiteindelijke winnaars. De juryuitslag is bindend. Hierop is geen beroep mogelijk. Tot het laatste moment blijft de winnaar geheim.

Contact

De organisatie van de Dutch PR Awards is in handen van een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de VPRA, hierna te noemen Peter Pors – VPRA-bestuurslid en de event-commissie: Thijs Ros, Diane van Hesteren, Irene van As en Marjolein Tijdink.

Bij eventuele onvoorziene zaken geeft het VPRA bestuur uitsluitsel. Inzenders verklaren zich via hun deelname akkoord met de Algemene voorwaarden.

Bij vragen of voor een nadere toelichting kunt u mailen naar:  of contact opnemen met de voorzitter Huib Bannier via .