Met veel enthousiasme begonnen we voor de zomer aan de organisatie van de volgende Dutch PR Awards. Het zou een award-uitreiking worden in combinatie met een industry diner op een geweldige locatie in het midden van het land.

In overleg met organisatiebureau PINO hebben we eerder deze week echter besloten de organisatie van deze editie van de Dutch PR Awards – in ieder geval tijdelijk – stil te leggen. Het lukt ons niet voldoende sponsors aan ons te binden om op dit cruciale moment een definitieve GO te kunnen geven.

Daarnaast merken we dat veel van jullie het bijwonen van onze activiteiten niet voldoende prioriteit geven, grotendeels ingegeven door de sterk toegenomen werkdruk in de sector. Dit bracht het (financiële) risico voor dit event tot een niet te verantwoorden niveau.

 

Onze volgende stap is op zoek te gaan naar een alternatieve vorm voor de Dutch PR Awards. Hiervoor gaan we ook graag het gesprek aan met onze leden. Ook nodigen we jullie nadrukkelijk uit samen met ons de activiteiten van de VPRA actief vorm te geven. De VPRA draait in zijn geheel op vrijwilligers en bij ons als kleine vereniging zijn het de leden zelf die collectief verantwoordelijk zijn voor het programma.

 

Ideeën zijn welkom via