Genomineerden DPRA 2017

De Dutch PR Awards, die dit jaar vier categorieën bestrijken, werden op donderdag 14 september in Theater Amsterdam voor de 5e keer uitgereikt door de VPRA aan de bureaus met de beste PR-cases van 2016-2017. De vakjury heeft alle inzendingen beoordeeld en per categorie drie cases genomineerd (in willekeurige volgorde). De winnaars zijn bekendgemaakt tijdens de feestelijke uitreiking op 14 september!

 

BTC

Newslab – IKEA Catalogus.

Progress CommunicationsB Brave Amsterdam – winnaar Dutch PR Award.

Het PR Bureau – Get the Flow.

 

BTB

LVB Networks – Kneppelhouts & Korthals – winnaar Dutch PR Award.

Marcommit – Raet: Prinsjesdag.

Progress Communications – Microsoft Nederland & The Next Rembrandt.

 

Non-profit

Bijl PR – SIRE: The Good Life Agency.

MSLGROUP – Verkiezing mooiste natuurgebied van Nederland.

Bijl PR – Hartstichting: 6-minutenzone – winnaar Dutch PR Award.

 

Van harte gefeliciteerd winnaars van de Dutch PR Awards 2017!

We zien iedereen graag weer bij de volgende editie.

De officiële Dutch PR Awards (DPRA) 2017 worden op donderdag 14 september in Theater Amsterdam uitgereikt aan de bureaus met de beste PR-cases van 2016-2017.

Alle informatie over de algemene voorwaarden, categorieën, de locatie, de jury en jurering is te vinden via het aparte menu Dutch PR Awards op de website.

Belangrijk is dat de inzending volgens de voorgeschreven opzet, omvang en vorm wordt ingestuurd. Van belang is bovendien dat de betaling tijdig wordt ontvangen. Inzendingen waarvan de betaling niet is ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Hoe schrijf ik in?

De inschrijving voor de Dutch PR Awards 2017 is gesloten, u kunt geen case meer inzenden.

 

Vragen? .

Download hier de algemene  voorwaarden van de VPRA:

Algemene voorwaarden

Corporate/reputatie/strategie

 • Bijl PR – KWF Kankerbestrijding – Wetenschap Dichtbij
 • Bex*communicatie – Crisiscommunicatie (winnaar)
 • De Issuemakers – Mijn bieb moet blijven!

Maatschappelijke cases

 • Bijl PR – Randstad JEUGD OP ZOEK in beeld (winnaar)
 • Bex*communicatie – Co-creatie als firestarter voor conversatie
 • De Issuemakers –De Week van de Mediawijsheid 2014

Business to Consumer

 • Progress Communications – Windows XP
 • Coopr – Welke bijnaam heeft jouw auto?
 • Leene Communicatie– Nuon Club Competitie (winnaar)

Business to Business

 • Coebergh PR – De Amersfoortse – Doorgaan.nl
 • LVB Networks – Foodbrigade (winnaar) 

MVO Award 

 • Brand! Communicatie – Changing Perspectives (begripsvormingscampagne om Parkinsonpatiënten en mensen uit de zorg te laten kennismaken met de kracht van dans.) (winnaar) 
 • Mediaxplain – Fairwork (campagne op sociaal actieven gericht tegen arbeidsuitbuiting)
 • Skipintro – Koffiehuis Amsterdam (campagne 1/100.000ste van je huis voor een huis als bijdrage voor onderdak aan dak- en thuislozen)
 • Urban Solutions – Change Lab (activeren van jong talent voor sociale innovaties in Amersfoort)

Stemmen kan niet meer

Alle deelnemers dank!

De uitslag volgt 2 juli 2015.

VPRA Dutch PR Awards: de algemene voorwaarden

De opzet, bedoeling en kaders van de Dutch PR Awards staan weergegeven op de website VPRA.nl. Het is belangrijk de case in te sturen volgens de gegeven aanwijzingen.

Wie kunnen er inzenden?

De Dutch PR Awards staan open voor inzending door zowel VPRA-leden als niet-leden opdrachtgevers. Door het inzenden van een PR-case, maakt de deelnemer kans op een Dutch PR Award in vier verschillende categorieën. Via de opsomming op de website van de VPRA kan een voorkeur worden aangegeven.

De jury is breed samengesteld om de vele facetten van het vakgebied PR goed uit de verf te laten komen en te beoordelen. Inzendingen met stunts, media- en publiciteitsacties zijn welkom, maar met nadruk wordt ook gekeken naar inzendingen met een stelselmatig en planmatige PR aanpak, waar begripsvorming, dialoog en omgeving centraal staan.

De jury bepaalt, op basis van aangegeven voorkeur, de uiteindelijke indeling van de categorieën van de ingediende PR-cases.

Belangrijk! Er kan alleen door combinaties van bureau en opdrachtgever worden ingezonden. Ook derden die bij de activiteiten van een case zijn betrokken en via hun expertise een bijdrage hebben geleverd, mogen mee-inschrijven. Maximaal kunnen drie partijen (twee bureaus en een opdrachtgever) tekenen voor een inzending. Met deze mogelijkheid tot gezamenlijke inschrijving onderstreept de VPRA het belang dat zij hecht aan samenwerking in het communicatieproces.

De inschrijfkosten per inzending bedragen:

 • voor VPRA-leden: € 395,-
 • voor niet leden: € 595,-*
 • Deelname in de speciale categorie Innovatie-Award kost per inzending € 295,-.

Het inschrijfbedrag bevat: deelname aan de competitie van de Dutch PR Awards. Bij elke inschrijving krijg je bovendien één gratis RSVP-entreekaart** voor de feestelijke prijsuitreiking met diner op 14 september 2017. Zolang de voorraad strekt zijn meer entreekaarten verkrijgbaar. De toegangskaarten geven recht op het gehele programma. De prijs per toegangskaart is voor de 1e entreekaart € 125,- per persoon en daarna elke kaart, ongeacht het aantal is: € 95,- per persoon. De Dutch PR Award prijsuitreiking wordt gehouden in Theater Amsterdam in Amsterdam. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

* Lid worden van de VPRA? Dat kan via de website vpra.nl.

** De RSVP-entreekaart vereist aanwezigheid tijdens de prijsuitreiking.

Categorieën

De volgende vier categorieën zijn vastgesteld:

 • B2B
 • B2C
 • Non-profit
 • Innovatie-Award

Een omschrijving van de categorieën vind je op deze pagina van de VPRA.

Inzenden

Inzenden is niet meer mogelijk, de inschrijving is inmiddels gesloten.

Belangrijk is dat de inzending volgens de voorgeschreven opzet, omvang en vorm wordt ingestuurd. Van belang is bovendien dat de betaling tijdig wordt ontvangen. Inzendingen waarvan de betaling niet is ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Innovatie-Award

Over deze categorie staat op deze pagina van de VPRA alle informatie en de inschrijfprocedure. De algemene voorwaarden van de Dutch PR Awards zijn hierop eveneens van toepassing.

Condities

De organisator, de VPRA, alsmede juryleden en betrokkenen zijn nimmer aansprakelijk voor welke gevolgen van deelname dan ook. Mocht gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Aan de geboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Er wordt vanuit gegaan dat ingestuurde cases inclusief het video- en beeldmateriaal, rechtenvrij gebruikt kunnen worden voor publiciteit en publicaties, zoals gebruik in persberichten, nieuwsbrieven en website uitingen. Eventuele door de indiener gewenste bronvermelding dient bij de desbetreffende foto/beelden te worden aangegeven.

Inzenders en finalisten werken zoveel mogelijk mee aan de publicitaire mogelijkheden die eventueel uit deze competitie voortvloeien. De ingestuurde opnamen worden vertoond tijdens de feestelijke prijsuitreiking. De finalisten moeten aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking op 14 september 2017.

Beoordelingsprocedure

De jury van de Dutch PR Awards bestaat uit deskundigen vanuit de diverse PR-disciplines, alsmede uit personen vanuit de zijde van opdrachtgevers.

De VPRA maakt namens de jury van de Dutch PR Awards bekend of een inzending is geaccepteerd. Om het beoogde hoge kwaliteitsniveau te bereiken dat de VPRA voor ogen staat, zal een selectiecommissie inzendingen afwijzen die niet aan de voorgeschreven kaders voldoen, onvoldoende gedocumenteerd blijken, of van onvoldoende kwaliteit zijn. Deze beslissing is onherroepelijk. Eventueel reeds betaald inschrijfgeld wordt in dit geval geretourneerd. Over deze inzendingen wordt ook niet nader gepubliceerd.

Voor de beoordeling van de case kent de jury punten toe aan de volgende aspecten:

 • Doelstelling/doelgroep bepaling
 • Boodschap
 • Planning/strategie/planmatigheid
 • Kwaliteit uitvoering/middeleninzet
 • Creativiteit/originaliteit
 • Prijs/kwaliteit/kosten/effectiviteit
 • Resultaten
 • Samenwerking

Per categorie worden drie finalisten genomineerd. Van elke inzendende partij (opdrachtgever, PR-bureau, samenwerking communicatiebureau) moet een vertegenwoordiger bij deze presentatie aanwezig zijn.

Het eindoordeel van de gezamenlijke jury wordt vastgesteld voorafgaan aan de prijsuitreiking en bepaalt mede de uiteindelijke winnaars. De juryuitslag is bindend. Hierop is geen beroep mogelijk. Tot het laatste moment blijft de winnaar geheim.

Contact

De organisatie van de Dutch PR Awards is in handen van een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de VPRA, hierna te noemen Peter Pors – VPRA-bestuurslid en de event-commissie: Thijs Ros, Diane van Hesteren, Irene van As en Marjolein Tijdink.

Bij eventuele onvoorziene zaken geeft het VPRA bestuur uitsluitsel. Inzenders verklaren zich via hun deelname akkoord met de Algemene voorwaarden.

Bij vragen of voor een nadere toelichting kunt u mailen naar:  of contact opnemen met de voorzitter Huib Bannier via .

Het podium voor de Dutch PR Awards 2017 is Theater Amsterdam. Het prachtige theater dat in 2014 haar deuren opende, ligt aan ’t IJ net buiten het centrum van Amsterdam in de Westelijke Houthavens en is het enige theater in Amsterdam waar voorstellingen gedurende een langere tijd kunnen worden vertoond.

Theater Amsterdam beschikt over het Gouden Green Key Certificaat, het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. Het theater doet er alles aan om de druk op de natuur en milieu te minimaliseren. Hiermee gaat Theater Amsterdam een stap verder dan de reguliere wet- en regelgeving vereist.

Techniek

Met een theaterhal van 4.200 m2, biedt Theater Amsterdam unieke mogelijkheden voor grote decors en de modernste theatertechnieken. Uniek is het 180 graden ronde, in totaal 500m2 aan beweegbare projectieschermen en het digitale projectiesysteem WatchOut. Naast de standaard half ronde toneelvloer voor de projectieschermen is een uitbreiding tot een toneelvloer van 16 bij 10 meter mogelijk. De zaalcapaciteit kan verkleind worden mocht u met een kleinere groep zijn. Voor de overige ruimtes geld dat we werken met LCD schermen in diverse groottes en afhankelijk van uw wensen geluidsversterking of overige technische wensen kunnen faciliteren.

Bereikbaarheid

Theater Amsterdam is zowel met eigen als met openbaar vervoer goed bereikbaar en beschikt over 300 eigen parkeerplaatsen. De ingang is gelegen op de kruising van de Koivistokade / Minervahavenweg (1013 AP) te Amsterdam.

Adres

Theater Amsterdam
Danzigerkade 5
1013 AP Amsterdam

Natuurlijk is innovatie een thema dat steeds opnieuw in de belangstelling staat. Dat geldt ook voor PR- en communicatiebureaus. De beste inzet lever je meestal vanuit je eigen expertise, vanuit datgene waar je goed in bent. Je combineert dit graag met een hippe, innovatie pr-strategie en trendy tools. Daarom heeft de VPRA in samenwerking met de Stichting Auspiciën een Innovatie- Award in het leven geroepen. Die kun je winnen voor het best innovatieve plan. De campagne hoeft nog niet te zijn uitgevoerd. Natuurlijk is het mooi als je deze innovatie kunt combineren met maatschappelijke relevantie bij je opdrachtgever.

Stichting Auspiciën en de VPRA stimuleren innovatie bij de Dutch PR Awards: een Innovatie-Award voor het beste PR-idee, liefst met heldere maatschappelijke relevantie. De winnaar in deze categorie ontvangt een cheque ter waarde van € 25.000,- om het idee te realiseren! Zorg dat je opdrachtgever ook enthousiast meepitcht.

Bureaus en zelfstandigen, zowel VPRA-leden als niet leden, kunnen volgens de aangegeven vormvoorwaarden in samenwerking met het initiatief of goede doel hun uitgewerkte idee/case beschrijven en insturen. Op de VPRA-site is bij de inschrijving voor de Dutch PR Awards 2017 deze aparte categorie toegevoegd. Voor de inzending van deze categorie gelden lagere deelnamekosten, namelijk € 295,-per inzending.

Selectie

Uit alle inzendingen wordt een nader te bepalen selectie kanshebbers geselecteerd. De keuze wordt bepaald door een commissie die alle inzendingen beoordeelt. De geselecteerde ideeën worden via een speciale website gepresenteerd. Het publiek kan online een voorkeursstem uitbrengen.  De deelnemers kunnen en mogen hiervoor hun achterban mobiliseren. Maar, let wel, deze stemming is niet doorslaggevend. Vertegenwoordigers van het bestuur van de Stichting Auspiciën en de VPRA kiezen en bepalen uiteindelijk een top 5 en de winnaar. Deze uitslag is bindend en wordt bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Dutch PR Awards op 14 september 2017 in Amsterdam.

Waarom deze categorie?

De Stichting Auspiciën staat voor het stimuleren van innovatie in de communicatiebranche. Dit doet de Stichting het liefst in combinatie met maatschappelijk relevante thema’s en onderwijsinitiatieven. Via deze samenwerking met de VPRA bevordert de stichting de bewustwording van maatschappelijk ondernemen bij PR- en communicatiebureaus. De VPRA wil met deze samenwerking de branche inspireren om PR expertise in te zetten voor maatschappelijk relevante doelen en ook innovatie stimuleren. Tevens wil de VPRA non-profit organisaties oproepen om samen met PR- en communicatiebureaus tot nieuwe initiatieven en ideeën te komen. Beide organisaties willen bovendien de innovatiekracht en de inzet van jongeren stimuleren. Daarom is een pre als een jonge professional (tot 35 jaar) en/of een stagiair in het projectteam deelneemt. Op zo’n manier wordt een basis gecreëerd voor vernieuwing in de branche.

Wat zijn de voorwaarden?

– Een inzending is een uitgewerkt PR en communicatie idee/case voor een maatschappelijk initiatief

– De keuze voor een maatschappelijk relevant initiatief of een goed doel is vrij

– Het initiatief of goed doel werkt mee en is samen met het bureau bij de inzending betrokken

– Onmiskenbaar moet zijn het innovatief karakter (in bedoeling, organisatie, aanpak, middelen)

– Het vernieuwende element goed uitlichten en onderbouwen

– Het idee dient binnen een jaar te realiseren te zijn en ook daadwerkelijk voor eind 2018 uitgevoerd

– Realisatie passend binnen een budget van € 25.000, of vanuit dit bedrag met andere middelen aangevuld

– Het is nodig het idee te delen met de buitenwereld en mee te werken aan alle publiciteitsmogelijkheden

– Een duidelijke aanpak blijkt via zo concreet mogelijk beschreven POST elementen: People (de doelgroepen), Objectives (heldere en duidelijk meetbare doelstellingen en effecten), Strategy (welke strategie kenmerkt de aanpak) en Technology (van welke innovatieve technieken en middelen wordt er gebruikgemaakt)

– Omdat het voorstel daadwerkelijk moet worden uitgevoerd en hierop toezicht wordt uitgeoefend, verloopt de financiële en praktische afwikkeling tussen de winnaar en Stichting Auspiciën schriftelijk, via een vast te leggen overeenkomst

– Inzenden volgens aangegeven richtlijnen tot en met 15 juli 2017

 
Hoe wordt de winnaar gekozen?

– Een beoordelingscommissie selecteert uit de inzendingen een nader te bepalen aantal kanshebbers

– Indien voorwaarden niet mochten voorzien in een situatie, dan beslist de beoordelingscommissie

– De kanshebbers worden online publiekelijk gepresenteerd

– Tijdens een publieksstemming kan een voorkeursstem worden uitgebracht

– De stand van de stemming weegt mee in de beoordeling, maar is niet doorslaggevend

– Vertegenwoordigers van de Stichting Auspiciën en VPRA kiezen de winnaar uit de top 5

– De uitslag is bindend

 

Hoe inzenden?

Beschrijf in heldere bewoordingen het idee op maximaal 2 pagina’s A4. Let op: dit is een strenge voorwaarde! Ook ontvangen we graag je casepitch in de vorm van videomateriaal van maximaal 1 minuut. Het videomateriaal mag ook met je mobiel gefilmd zijn. In de video worden de belangrijkste uitgangspunten van de inzending gepresenteerd. U kunt deze inzendingen, voorzien van naam contactpersoon en telefoonnummer, tot en met 15 juli 2017 mailen naar:  onder vermelding van Innovatie-Award.

Alle materialen dienen rechtenvrij te zijn. Initiatiefnemers en organisatoren zijn nimmer aansprakelijk. De algemene voorwaarden van de Dutch PR Awards zijn ook op deze categorie van toepassing. Genomineerden van de top 5 zijn aanwezig tijdens de prijsuitreiking op 14 september 2017 in Amsterdam.

Hoe ziet de categorie-indeling eruit

De jury heeft de vrijheid om de cases in te delen. Dit is afhankelijk van het aantal en de aard van de inzendingen. Inzenders kunnen zelf aangeven naar welke categorie de voorkeur uitgaat. De jury heeft de vrijheid de indelingen naar eigen inzicht te bepalen.

Bureaus die willen meedingen naar de Dutch PR Award kunnen binnenkort tot en met 15 juli 2017 een case inzenden via het inschrijfformulier op de website.

De aankomende editie zijn er in vier categorieën awards te behalen:

 • BtC

In de categorie “Business to Consumer” kennen we een prijs toe aan het bureau dat een succesvolle en effectieve PR-aanpak heeft ontwikkeld voor een onderneming of instelling waarbij de consument de klant is.

 • BtB

In de categorie “Business to Business” kennen we een prijs toe aan het bureau dat een succesvolle en effectieve PR-aanpak heeft ontwikkeld waarbij een zakelijke organisatie de klant is.

 • Non-profit

In de categorie “Non-profit” kennen we een prijs toe aan het bureau dat een succesvolle en effectieve PR-aanpak heeft ontwikkeld in opdracht van een organisatie of instelling zonder winstoogmerk.

 • Innovatie-Award

De VPRA wil met deze speciale categorie bureaus inspireren om PR-expertise in te zetten om zo innovatie in communicatie te stimuleren. Een Innovatie-Award voor het beste PR-idee, liefst met heldere maatschappelijke relevantie. Tevens wil de VPRA non-profit organisaties oproepen om samen met PR- en communicatiebureaus tot nieuwe initiatieven en ideeën te komen. De campagne hoeft nog niet te zijn uitgevoerd. De winnaar in deze categorie ontvangt een cheque ter waarde van € 25.000,- van De Stichting Auspiciën om het idee te realiseren! Zorg dat je opdrachtgever ook enthousiast meepitcht.

 

De ingezonden cases worden door de vakjury beoordeeld. De jury kiest drie genomineerden per categorie en worden voorafgaand aan de prijsuitreiking gecommuniceerd. Op donderdag 14 september worden de winnaars bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Dutch PR Awards in het Theater Amsterdam.

Deelname aan de Innovatie-Award van de Dutch PR Awards? Lees hier meer.